top of page

Høsten 2016 ble vi godkjent som økologisk gård av Debio!

Alt vi serverer til gjestene våre er 100% økologisk. De fleste råvarene produserer vi selv her på Hundegården. Vi dyrker, sanker, jakter og fisker vår egen mat i nærområdet. Ved å sette sammen mat fra naturens eget spisskammer ønsker vi å gi våre gjester en smaksopplevelse.

 

 Alle økologiske matvarer som produseres i Norge har en godkjenning fra Debio. Denne godkjenningen er en forutsetning for å kunne si at et produkt er økologisk, og for å kunne bruke Ø-merket i markedsføringen. Økologiforskriften Begrepet økologisk er beskyttet, og alle som produserer økologiske matvarer må forholde seg til det offentlige regelverket som finnes på området (økologiforskriften).

 

I dag er mesteparten av Debios virksomhet konsentrert rundt det å føre tilsyn med økologisk produksjon etter økologiforskriften. Tilsynet er basert på en avtale med Mattilsynet, og kontrollen omfatter både gårdsbruk, foredlingsbedrifter, pakkerier, omsetningsledd og importører. Kontrollordningen Debio sin kontrollordning følger varene fra jord til bord. Produsentene søker om å bli en del av kontrollordningen, og vi inspiserer og sjekker at driften tilfredsstiller kravene til økologisk produksjon. Alle som får en godkjenning blir fulgt opp med årlige inspeksjoner og uanmeldte besøk.

 

Debio har jevnlig kontakt med produsentene for å veilede om reglene og for å kontrollere at produksjonen foregår som den skal. På denne måten sikrer vi den økologiske kvaliteten, og Ø-merket er forbrukerens garanti for dette. Egne regelverk Debio utfører kontroll og sertifisering på grunnlag av egne, privatrettslige regelverk. Slike regelverk gjelder for områder som ikke er regulert av økologiforskriften, som for eksempel akvakultur og pyntegrønt. - See more at: http://www.debio.no/om-debio/om-debio#sthash.QW58fdNP.dpuf

bottom of page